Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018

Ngày 10/5, Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Bà Đinh Thị Trúc My- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh huyện chủ trì hội nghị.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Năm 2018, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác GDQPAN của huyện Xuyên Mộc được triển khai tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị- trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2018, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện đã cử 8 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng; đối tượng 4 cho 206 đồng chí; Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 105 chủ phương tiện tàu thuyền;  50 vị chức việc tôn giáo; Hoàn thành chương trình giáo dục QPAN cho 4.365 học sinh của 5 Trường THPT trên địa bàn huyện.


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong năm 2019, là tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên củng cố, kiện toàn đầy đủ các thành viên theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, rà soát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.