Tin tổng hợp

Huyện Xuyên Mộc: tuyệt đối không chủ quan phòng, chống dịch bệnh Covid 19

Chiều ngày 25/2, Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp.


nh: bác sỹ Hà Danh Vượng- trưởng phòng y tế huyện Xuyên Mộc báo cáo tại buổi họp


ảnh: các đại biểu tham gia buổi họp

Trong thời gian qua, tất cả 13 xã, thị trấn trong huyện đã thực hiện tốt công tác quản lý theo dõi người Trung Quốc và người Việt Nam đi từ vùng dịch đến cư trú tại địa phương trong 14 ngày; 100% trường học đều được phun xịt CloramineB và thực hiện khử khuẩn tẩy uế, lau chùi hằng ngày; Các cơ sở du lịch, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú chuẩn bị đầy đủ xà phòng, hóa chất phun xịt khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt của công dân; thực hiện báo cáo hành ngày về Công an xã, thị trấn theo qui định.


ảnh: Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu tại buổi họp

Để công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện được đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới, Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan đối với công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thực của nhân dân về cách phòng chống dịch bệnh; triển khai 2 văn bản  367 và 417 của Sở y Tế; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú nhỏ lẻ để nắm bắt thông tin khách lưu trú; Thực hiện nghiện chế độ báo cáo theo qui định.

           Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.