Tin tổng hợp

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn Xã Hòa Hội.
Sáng 20/7/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Hòa Hội trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch xây dựng NTM trong 6 tháng cuối năm 2016. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.

Theo kết quả đánh giá, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hòa Hội đã cơ bản đạt được 15/19 tiêu chí, gồm: tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, chợ nông nông thôn, bưu điện, tiêu chí nhà ở dân cư, y tế, hộ  nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa xã hội, môi trường và hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Còn lại 4/19 tiêu chí chưa đạt là: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và tiêu chí an ninh trật tự xã hội. Tuy thu nhập bình quân của ngừi dân chưa cao, nhưng tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia từ 4,21% đã giảm xuống còn 1,48%; tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề và giải quyết việc làm ngày càng cao; bộ mặt nông thôn có những chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, góp phần tích cực trong chuyển biến nhận thức của nhân dân để triển khai thực hiện các tiêu chí đạt hiệu quả. Công tác tổ chức, chỉ đạo nhiệm vụ cho các thành viên, các tổ chuyên môn gắn với từng tiêu chí cụ thể, đồng thời công tác kiểm tra, đánh gái cán bộ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương được tổ hức một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM được tiến hành thường xuyên, đã vận động nhân dân hiến trên 2ha đất, vật kiến trúc, hoa màu để mở rộng, nâng cấp đường giao thông giá trị ước tính trên 2 tỷ đồng.


Ảnh: đại diện BQL xây dựng NTM xã Hòa Hội báo cáo tại cuộc họp.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2016, Xã tiếp tục củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo, ban vận động, ban giám sát, ban quản lý và ban phát triển các ấp đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn  mới. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng NTM của xã giai đoạn 2012-2015 và kế hoạch xây dựng NTM 2016 trên địa bàn xã, phấn đấu thực hiện hoàn thành thêm 4 tiêu chí còn lại.

Tại cuộc họp Ban quản lý xây dựng NTM xã Hòa Hội cũng đã đề nghị BCĐ xây dựng nông thôn mới của tỉnh và  huyện hỗ trợ một số vấn đề: mở thêm các lớp tập huấn cho cán bộ xã, ấp chú trọng vào các nội dung về cách lập và triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; kiến nghị UBND tỉnh bố trí đủ nguồn vốn theo cơ cấu đã được Sở KHĐT thỏa thuận để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương có đủ nguồn lực phát triển hạ tầng thiết yếu và thực hiện Đề án xây dựng NTM đúng tiến độ.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.