Tin tổng hợp

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã Bình Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/1, HĐND xã Bình Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6. Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe báo cáo của HĐND, UBND xã về tình hình hoạt động, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội- QPAN năm 2017 và phương hướng năm 2018, các tờ trình của HĐND, UBND xã; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND xã và giải trình của UBND xã.


ảnh: quảng cảnh kỳ họp

Trong năm 2017, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của xã Bình Châu  cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch Nhà Nước và Nghị Quyết HĐND. Tổng giá trị ngành ngư nghiệp trị đạt 100,8% kế hoạch và Nghị Quyết HĐND; tổng doanh thu Thương mại- dịch vụ đạt 108% so với  kế hoạch và Nghị Quyết HĐND; tổng thu, chi ngân sách đạt 100% kế hoạch và Nghị Quyết HĐND. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục- đào tạo tiếp tục phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm.


ảnh: các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, việc xử lý và biện pháp xử lý; chất vấn tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới; HĐND xã đã biểu quyết thông qua các Nghị Quyết về phê duyệt tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND xã; Nghị Quyết xin chủ trương thu, chi ngân sách năm 2018 của UBND xã; Nghị Quyết xin thu, chi nguồn quỹ phòng chống thiện tai năm 2018 của UBND xã; Nghị Quyết về nhiệm vụ qui hoạch đô thị Bình Châu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND xã; Nghị Quyết  về phát triển kinh tế- xã hội- PQAN năm 2018.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.