Tin tổng hợp

Lễ công bố quyết định xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 23/4, UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đến dự có ông  Tham dự lễ có ông Nguyễn Kế Toại- PCT UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh BRVT; lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuyên Mộc; Nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng; cán bộ công chức xã, cùng đông đảo nhân dân địa phương.


ảnh: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh BRVT trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
công nhận xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đạt xã nông thôn mới vào năm 2018. Ngay sau đó, địa phương liền bắt tay vào xây dựng bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 -2020, đến cuối năm 2020 xã Xuyên Mộc đã hoàn thành 15/15 tiêu chí, bộ mặt nông thôn mới xã Xuyên Mộc đã có nhiều chuyển biến tích cực: Thu nhập bình quân đầu người đạt 60,4 triệu đồng, tăng gần 8 triệu đồng so với năm 2018. Tỷ lệ cơ giới hóa trông sản xuất các loại cây trồng chủ lực đạt 100%; Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia giảm còn 0,5%; Lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65,9%, tăng 13,3% so với năm 2018; 100% nhà ở đạt chuẩn theo quy định, tăng 5,1% so với năm 2018. Vệ sinh, cảnh quan môi trường đường làng ngõ xóm được quan tâm, chú trọng, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng "xanh, sạch, đẹp" theo hướng văn minh, hiện đại.


ảnh: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh BRVT, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc tặng hoa,
trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Xuyên Mộc,
huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Ngay sau lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Xuyên Mộc đạt chuẩn NTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuyên Mộc tiếp tục triển khai thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

                                    Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc