Tin tổng hợp

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LÀM TỐT CÔNG TÁC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2020
Nhằm tăng cường công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện. Thời gian vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tổ chức tập huấn cho 52 Hội đoàn thể cấp xã, 100 trưởng ấp, khu phố, 13 cán bộ giảm nghèo các xã, thị trấn và 658 thành viên Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đạt 100% kế hoạch đề ra.

ảnh: phối hợp Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tín dụng CS

Nội dung tập huấn là các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đang triển khai trên địa bàn; Nâng cao kỹ năng quản lý cho Ban giảm nghèo xã, thị trấn, trưởng ấp, khu phố, Hội đoàn thể nhận ủy thác xã, thị trấn và Ban quản lý tổ TK&VV về nghiệp vụ NHCSXH, giúp cho việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

ảnh: bà Huỳnh Thị Mỹ Dung- GĐ PDG NHCSXH huyện Xuyên Mộc triển khai, hướng dẫn các công đoạn ủy thác giữa ngân hàng CSXH và Hội ND huyện

Bên cạnh tập huấn cho Hội đoàn thể cấp xã, Cán bộ giảm nghèo, Trưởng ấp, khu phố, Ban quản lý Tổ TK&VV theo kế hoạch xây dựng hàng năm. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc còn thường xuyên tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cán bộ Hội đoàn thể cấp xã làm công tác Ngân hàng, Ban quản lý Tổ TK&VV, cán bộ giảm nghèo tại các xã, thị trấn vào các ngày giao dịch xã hàng tháng. Nội dung là các văn bản nghiệp vụ mới, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố sắp xếp Tổ TK&VV, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm qua tổ TK&VV và xử lý nợ rủi ro trong hệ thống NHCSXH. Đồng thời, tại các hội nghị tập huấn, cán bộ Phòng giao dịch hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội - Giáo Dục Tài Chính giúp người dùng có kiến thức về quản lý tài chính cho cá nhân và gia đình tốt hơn cũng như nhận được thông tin mới nhất về các chương trình tài chính từ Ngân hàng Chính sách Xã hội.

ảnh: cán bộ PGD dẫn nghiệp vụ cán bộ Hội đoàn thể cấp xã làm công tác Ngân hàng, Ban quản lý Tổ TK&VV, cán bộ giảm nghèo tại thị trấn Phước Bửu

ảnh: hướng dẫn cài đặt Ứng dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội - Giáo Dục Tài Chính.

Qua các lớp tập huấn, đã giúp học viên làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện

 Thanh Hồng-Minh Tuấn