Tin tổng hợp

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc tăng cường thực hiện chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nhằm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP, góp phần vào việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương,

Theo đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng. Tính đến đầu tháng 6/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Xuyên Mộc đã giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng với 297 khách hàng vay vốn, cụ thể: Cho vay Giải quyết việc làm 11,4 tỷ đồng, cho vay Nhà ở xã hội hơn 1tỷ đồng, cho vay Học sinh sinh viên mua máy tính 760 triệu đồng, cho vay Cơ sở giáo dục mầm non tư thục 160 triệu đồng.

 Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là một trong những giải pháp tạo thêm nhiều động lực và "sức bật" cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Trong thời gian tới NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức nhận ủy thác và các đơn vị có liên quan triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ vào cuộc sống.

Thanh Hồng