Tin tổng hợp

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN XUYÊN MỘC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG NĂM HỌC 2022-2023.

Nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên (HSSV) trang trải một phần chi phí, sinh hoạt trong thời gian học tập, phù hợp với lộ trình tăng học phí và giá cả sinh hoạt hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện cho vay chương trình học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện năm học 2022-2023.

NHCSXH huyện Xuyên Mộc sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thị trấn tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng HSSV. Đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời giúp HSSV giải quyết một phần các khoản đóng góp với nhà trường và chi phí trong sinh hoạt, học tập vào mỗi đầu kỳ học.

Để được hướng dẫn về thủ tục vay vốn  và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ PGD Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc, số điện thoại 02543770771, hoặc số  02543771606.

Thanh Hồng.