Tin tổng hợp

PGD NHCSXH HUYỆN XUYÊN MỘC GIẢI NGÂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT 11

Thực hiện chương trình hỗ trợ cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Sáng ngày 27/4, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc tổ chức giải ngân cho những hồ sơ cho những hồ sơ đủ điều kiện.

Trong đợt này phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc tiếp nhận 9 hồ sơ của các hộ nghèo hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn có con em đang học tại các cơ sở giáo dục đề nghị vay vốn từ chương trình. Tổng số tiền giải ngân dự kiến là 90 triệu đồng, thời hạn vay tối đa 36 tháng, với lãi suất ưu đãi là 1,2% năm. Trong ngày đầu thực hiện đơn vị đã giải ngân 30 triệu đồng/3 HSSV, đây là hoạt động thực hiện theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ hỗ trợ chương trình.


Ảnh: người vay vốn được hướng dẫn tận tình về qui trình tiếp cận vốn vay.

Để chính sách tín dụng này được phổ biến rộng rãi đến các đối tượng đáp ứng đủ các điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay. Thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã tăng cường tuyên truyền đến tất cả các khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua máy tính, thiết bị học tập cho con em là học sinh, sinh viên nhanh chóng liên hệ với Ngân hàng để được giải ngân nguồn vốn trên kịp thời sử dụng.


Ảnh: giải ngân
chương trình hỗ trợ cho vay học sinh, sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến.

Dự kiến từ ngày 27-29/4/2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc sẽ giải ngân hơn 3 tỷ đồng các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 11, gồm có: Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm số tiền 3 tỷ đồng/60 lao động; Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến số tiền 90 triệu đồng/9 HSSV; Chương trình cho vay nhà ở xã hội số tiền 170 triệu đồng/1 hộ.

Thời gian tới, PGD NHCSXH huyện Xuyên Mộc tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương và hội, đoàn thể rà soát nhu cầu vay vốn để kịp thời giúp HS-SV có thêm điều kiện học tập.

Thanh Hồng.