Tin tổng hợp

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN XUYÊN MỘC GIẢI NGÂN VỐN CHÍNH SÁCH CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG...

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN XUYÊN MỘC GIẢI NGÂN VỐN CHÍNH SÁCH CHO VAY HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg CHO KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN

Trong thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuyên Mộc đã tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các ban ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tổ chức và người dân trên địa bàn huyện được biết về chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, Quyết định số và một số văn bản liên quan.

Trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 19/07/2021 đến  25/8/2021, bên cạnh phối hợp tuyên truyền đưa tin trên Đài truyền thanh của huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện, Fanpage Facebook Xuyên Mộc ngày mới, hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, nhóm zalo doanh nghiệp, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc còn phân công lãnh đạo, cán bộ tín dụng trực tiếp liên hệ qua điện thoại cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động nhằm triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Qua công tác tuyên truyền của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc, đã có Công ty TNHH Mai Anh ở xã Xuyên Mộc liên hệ xin vay vốn trả lương ngừng việc cho 25 lao động và đã được lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện trực tiếp hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục. Trong vòng 4 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của Công ty TNHH Mai Anh, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã tiến hành kiểm tra, phê duyệt, tổ chức ký Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho Công ty TNHH Mai Anh với số tiền 85.750.000 đồng để trả lương ngừng việc tháng 8/2021 kịp thời cho 25 lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đây cũng là khách hàng đầu tiên được vay vốn chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


ảnh: Lãnh đạo
Công ty TNHH Mai Anh ở xã Xuyên Mộc làm thủ tục giải ngân tại NHCSXH.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả, kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chỉ đạo triển khai, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền Nghị quyết số 68, Quyết định số 23, văn bản số 6199, văn bản số 9177, thông báo số 583 và các văn bản chỉ đạo, triển khai khác của NHCSXH Việt Nam, chi nhánh NHCSXH tỉnh; tiếp tục phân công lãnh đạo, cán bộ tín dụng trực tiếp liên hệ qua điện thoại, đảm bảo 100% người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện có nhu cầu và đủ điều kiện vay đều biết và tiếp cận chính sách vay vốn này.

Theo đó, khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể đến trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc, địa chỉ 272 Quốc lộ 55, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc hoặc liên hệ qua điện thoại số 0254.3771.606 hoặc số 0909.361.440 để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn. Hoặc có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc, qua đường bưu điện hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thanh Hổng-Minh Tuấn