Tin tổng hợp

Tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ngày 15/7, UBND huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức lớp tập huấn chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" cho các học viên là lãnh đạo UBND, cán bộ nông nghiệp, cán bộ Hội Nông dân các xã, thị trấn và thôn, ấp trên địa bàn huyện.


ảnh: ông Văn Thanh Hùng, trưởng phòng NNPTNT huyện phát biểu tại hội nghị.

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 – 2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 490 là một hợp phần trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phát triển các hình thức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm hàng hóa, nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.


ảnh: đại biểu tham dự hội nghị.


Thu hoạch thanh long tại nhà ông Nguyễn Văn Ba (xã Bông Trang, huyện Xuyên mộc).


ảnh: báo cáo viên phổ biến các nội dung liên quan tại hội nghị.

Theo đó, từ ngày 15-16/7, đại biểu được hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu tuyên truyền chương trình OCOP gồm các khái niệm cơ bản trong chương trình OCOP; quan điểm, đối tượng, mục tiêu và nội dung cơ bản của chương trình OCOP. Tập huấn về Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ chức hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP. 

Thanh Hồng- TTVH huyện Xuyên Mộc