Tin tổng hợp

Tập huấn nghiệp vụ khuyến công tại huyện Xuyên Mộc.

Sáng 28-12, tại huyện Xuyên Mộc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT  tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 50 học viên là chủ các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn; cán bộ, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được ông Đinh Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả hoạt động mạng lưới cộng tác viên khuyến công năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; phổ biến các quy định của pháp luật về khuyến công; kỹ năng lập phiếu khảo sát các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến công…qua đó tư vấn cho các cơ sở lựa chọn hướng đầu tư phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc phát triển.

ảnh: Gỗ mỹ nghệ "Tượng Đạt Ma"- Cơ sở điêu khắc Minh Kỳ- sản phẩm
tiêu biểu cấp huyện của huyện Xuyên Mộc 2016.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc