Tin tổng hợp

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SÁP NHẬP ẤP: HUYỆN XUYÊN MỘC CÒN 92 ẤP.

Chiều ngày ngày 18/9, Sở Nội vụ tỉnh BRVT có buổi làm việc với huyện Xuyên Mộc để nghe báo cáo trình tự, thủ tục, thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, ấp, khu phố trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Xuyên Mộc, khi có văn bản rà soát, sáp nhập ấp, khu phố của Sở Nội vụ, UBND Huyện triển khai và yêu cầu các xã, thị trấn rà soát và xây dựng đề án sáp nhập đối với các ấp, khu phố có quy mô dưới 400 hộ đối với khu phố, và 350 hộ đối với xã. Sau khi sáp nhập, tính đến ngày 1/9/2020, trên địa bàn huyện giảm được 8 ấp, từ 100 ấp, khu phố còn 92 ấp, khu phố.

Tuy nhiên, khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập ấp, khu phố, người dân gặp phải một số khó khăn, vướng mắc: thực hiện chuyển đổi tất cả các giấy tờ liên quan như: đất đai, căn cước công dân/CMND, hộ khẩu…; một số xã địa bàn rộng nên khó khăn trong việc quản lý; việc lấy ý kiến người dân cho Đề án sắp xếp, sáp nhập gặp nhiều khó khăn (xã Bông Trang, xã Hòa Hưng, ấp 1 xã Hòa Bình…).

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc cũng đã đề nghị UBND Tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan thực hiện hỗ trợ người dân trong khu vực bị ảnh hưởng khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc