Tin tổng hợp

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chiều ngày 18/3, Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 từ ngày 13/3 đến ngày 18/3 trên địa bàn huyện và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp.


ảnh: quang cảnh buổi họp


ảnh: các đại biểu tham dự cuộc họp

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Xuyên Mộc cho biết, đến ngày 18/3/2020 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh Covid 19. Tổng số trường hợp giám sát cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo Quyết định 879 ngày 12/3/2020 của Bộ y tế có 38 người. Trong đó, 25 người đã qua 14 ngày cách ly. Tuy nhiên quá trình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh một số đơn vị, địa phương còn chậm và lúng túng trong việc xử lý thông tin và thực hiện xác minh, phân loại các trường hợp cách ly theo qui định; Tình trạng thông tin giả, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội lan truyền gây hoang mang cho người dân.


ảnh: Ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm khai báo y tế điện tử bắt buộc; thực hiện Chỉ thị số 13ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

             Nguyễn Thắng-TTVH-TT&TT Xuyên Mộc