Tin tổng hợp

Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Ngày 28/3, UBND huyện Xuyên Mộc phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn cho gần 200 Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn; Trưởng, phó khu phố, ấp của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Hội nghị, tập trung tuyên truyền phổ biến những nội dung chính về: nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; tuyên truyền các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ Luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan.


ảnh: báo cáo viên hội nghị


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đội ngũ báo viên, cộng tác viên về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong Công ước chống tra tấn; thực hiện Công ước chống tra tấn phù hợp với điều kiện và đặc thù của ngành.

                 Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc