Tin tổng hợp

Tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chiều ngày 24/7, tại Ban Tuyên giáo huyện Xuyên Mộc, Sở tư pháp phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến qui định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 100 người là tuyên truyền viên, hòa giải viên, trưởng khu phố, ấp và nhân dân ở cơ sở.


ảnh: quang cảnh hội nghị

Nội dung tập huấn tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật khiếu nại và luật tố cáo năm 2018 như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


ảnh: báo cáo viên hội nghị


ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc