Tin tổng hợp

Xã Bàu Lâm công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 29/3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức lễ công bố Quyết định của UBND  tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đến dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện Uỷ, HDND, UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: quang cảnh buổi lễ


ảnh: các đại biểu dự

Qua 6 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Bàu Lâm luôn đoàn kết, phát huy tinh thần nội lực để hoàn thành 19 tiêu chí của xã Nông thôn mới. Đã có trên hàng trăm  hộ dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu mở đường giao thông, toàn Xã đã bê tông hóa hơn 1,7km tuyến đường ngõ xóm; nhiều công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng với tổng nguồn lực huy động hơn 313 tỷ đồng, trong đó ngân sách Tỉnh, Huyện đầu tư hơn 82 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp 45 tỷ đồng, vốn vay tín dụng hơn 148 tỷ đồng, còn lại vốn lồng ghép để xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đến cuối năm 2018, xã Bàu Lâm có 90% số hộ gia đình được công nhân danh hiệu "gia đình văn hóa", tỷ lệ hộ nghèo còn 164 hộ, đạt tỷ lệ 6,5%. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 49,1 triệu đồng/người/năm, tăng 28,8 triệu đồng so với năm 2012. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


ảnh: đại diện lãnh đạo Tỉnh, Huyện trao Quyết định công nhận xã Bàu Lâm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018


ảnh: trao giấy khen cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới xã Bàu Lâm


ảnh: quang cảnh trung tâm xã Bàu Lâm

Dịp này, UBND huyện Xuyên Mộc tặng giấy khen cho 30 tập thể và cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới.

                Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc