Tin trong tỉnh

Xã Hòa Bình thực hiện đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
Sáng 05/08/2016, UBND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình trong 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng cuối năm. Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì cuộc họp.

ảnh: lãnh đạo UBND xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tại của lãnh đạo UBND xã Hòa Bình cho biết, đến nay Xã đã cơ bản thực hiện được 15/19 tiêu chí, gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Mục tiêu phấn đấu của Xã giai đoạn 2016- 2020 sẽ hoàn thành 04 tiêu chí còn lại, là: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, an ninh trật tự xã hội.

ảnh: phát biểu đạo cuộc họp của ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã Hòa Bình báo cáo và ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, Ông Huỳnh Bách Tiến, phó chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, ông chỉ đạo trong thời gian tới Ban quản lý chương trình nông thôn mới xã Hòa Bình tiếp tục bám sát đề án thực hiện và phối hợp với các Phòng, Ban chuyên môn của Huyện rà soát những khó khăn, vướng mắc đề ra các giải pháp thực hiện, đảm bảo đến năm 2018 hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Xã.

                         Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc