Tin tổng hợp

Xã Hòa Hội đẩy mạnh xây dựng đoàn kết nội bộ

Đẩy mạnh xây dựng đoàn kết nội bộ, thay đổi cách làm việc là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Thanh Minh- chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với UBND xã Hòa Hội về việc triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội- ANQP năm 2017. Dự buổi làm việc có ông Huỳnh Bách Chiến- bí thư Huyện Uỷ Xuyên Mộc, ông Nguyễn Hữu Lộc- phó chủ tịch HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Hà- chủ tịch UBMTTQVN huyện.


ảnh: quang cảnh buổi làm việc

Ngay khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của UBND huyện Xuyên Mộc, trên cơ sở thực hiện Nghị Quyết số 02 ngày 12/01/2017của HĐND xã Hòa Hội, UBND xã đã tổ chức họp triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và thu chi ngân sách năm 2017cho các ngành, đoàn thể và các ấp trên địa bàn xã, đa số đều thống nhất và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế- xã hội trọng tâm trong năm 2017, Xã đã kiến nghị với đoàn làm việc một số nội dung, như: tạo điều kiện về đất sản xuất hoặc đầu tư một số cụm công nghiệp trên địa bàn xã hoặc các xã lân cận để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương; Trụ sở UBND xã, một số tuyến đường giao thông, lưới điện trên địa bàn xã đã xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp, sửa chữa; đầu tư xây dựng hồ chứa nước và hệ thống mương dẫn nước phục vụ cho người người dân sản xuất nông nghiệp và việc xét công nhận gia đình văn hóa chưa đạt chất lượng thực tế.


ảnh: lãnh đạo và cán bộ xã Hòa Hội tại buổi làm việc

Giải quyết các kiến nghị, đề xuất của xã Hòa Hội, lãnh đạo Huyện và các cơ quan, phòng ban của huyện đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, chỉ đạo Xã thực hiện, đồng thời ghi nhận các kiến nghị nào còn khó khăn, đề nghị UBND Xã trong thời gian tới phối hợp với các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện tháo gỡ vướng mắc bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương phải đồng bộ và có sự thống nhất cao.

Nguyễn Thắng- Đài tt huyện Xuyên Mộc.