Tin tổng hợp

Xã Hòa Hội từng bước xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2017, Chiều ngày 25/4, thường trực HĐND huyện Xuyên Mộc đã tổ chức đoàn tiến hành giám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Hội. Ông Nguyễn Hữu Lộc, phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát cùng sự tham gia của Ban pháp chế, Ban kinh tế-XHHĐND huyện và đại diện một số phòng ban chuyên môn của huyện.


ảnh: lãnh đạo xã Hòa Hội tại buổi làm việc

Nghiêm túc, quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hòa Hội đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND và Kế hoạch của UBND huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã tổ chức, thực hiện xây dưng nông thôn mới từng bước đạt kết quả. Qua 4 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn địa phương đã có những thay đổi tích cực. tuy nhiên, do thu nhập của người dân trên địa bàn xã chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, trong khi đó giá cả của một số sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi biến động theo chiều hướng bất lợi, đã ảnh hưởng đến thu nhập người dân, từ 19,7 triệu đồng/người /năm vào năm 2012, đến năm 2016 chỉ nâng lên được 27 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo quốc gia từ năm 2012 là 5,84% đến năm 2015 giảm còn 1,48%, nhưng đến cuối năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo lại tăng lên thành 3,2% theo điều tra chuẩn mới đa triều giai đoạn 2016-2020. Đến nay xã Hòa Hội mới chỉ hoàn thành được 8/19 tiêu chí. Tại buổi giám sát Đoàn cũng đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của địa phương để tổng hợp gửi tới các cơ quan chức năng tập trung xem xét, giải quyết.


ảnh:
 ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện- trưởng đoàn giám sát phát biểu làm việc

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng nông thôn mới từ các nguồn xã hội hóa, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu đưa xã Hòa Hội về đích nông thôn mới theo lộ trình.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.