Tin tổng hợp

Xã Xuyên Mộc hoàn thành xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao được xác định là nhiệm vụ then chốt trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT thời gian qua. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân xã Xuyên Mộc đến nay đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTM nâng cao. Ngày 17/3/2021, xã Xuyên Mộc được UBND tỉnh BR-VT ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.


Một tuyến đường trên địa bàn xã Xuyên Mộc trước đây từng bị hư hỏng nặng, nay đã được đầu tư, nâng cấp.

Sau khi hoàn thành xây dựng NTM năm 2018, xã Xuyên Mộc tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao. Đến với xã Xuyên Mộc hôm nay, có thể dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn đang đổi thay từng ngày, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Ông Nguyễn Minh Tươi, Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc cho biết, để đạt được kết quả trên, thời gian qua UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã; phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để đưa xã Xuyên Mộc về đích NTM nâng cao đúng theo Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra.

Việc tuyên truyền được thực hiện lồng ghép qua các lớp tập huấn và các cuộc vận động của các đoàn thể như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM", "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", "Thắp sáng đường làng ngõ xóm"... Qua đó đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân trên địa bàn xã. Rất nhiều hộ dân đã tự nguyện đóng góp công sức, hiến đất làm đường, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội.

Các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội được sử dụng có hiệu quả và được duy tu, bảo trì thường xuyên. Từ năm 2019 đến nay, địa phương đã triển khai thi công nâng cấp nhựa 29,5 km đường giao thông. Hiện nay, tất cả các tuyến đường trục thôn, ấp, đường ngõ, xóm đã được cứng hóa, bảo đảm giao thông thuận lợi cho người dân; 100% hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, an toàn và có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, UBND xã Xuyên Mộc đã chủ động chỉ đạo các ngành, các ấp tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, chủ động phòng chống dịch bệnh trên các loại cây trồng và vật nuôi. Tổ chức sản xuất theo hướng bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiện đại hóa. Với các loại cây trồng chủ lực như: hồ tiêu với diện tích trồng là 132 ha, cây nhãn 269 ha, cây ăn quả khác 278 ha. Ngoài ra trên địa bàn xã còn có HTX, tổ hợp tác với mô hình đầu tư trồng và chăm sóc cây theo tiêu chuẩnVietGAP. Chỉ tính riêng trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của xã Xuyên Mộc đạt 160,5 tỷ đồng (trong đó, trồng trọt 102 tỷ đồng, chăn nuôi 58,5 tỷ đồng). Kinh tế phát triển giúp mức sống của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm.

Cùng với đó, chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đảm bảo, đặc biệt trong các dịp lễ, tết, hoạt động hè mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hiện nay số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn xã là 2.855 hộ, đạt tỷ lệ 99,47%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chú trọng, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,20%.

Với nhiều mô hình cải tạo cảnh quan môi trường thiết thực, không gian nông thôn của xã ngày càng được cải thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. Công tác thu gom rác thải được tiến hành thường xuyên và xử lý tập trung. Các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đã tham gia đăng ký lắp đặt hệ thống biogas để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Theo ông Nguyễn Minh Tươi, nhiệm vụ xây dựng NTM là mục tiêu lâu dài, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuyên Mộc tiếp tục phấn đấu thực hiện giữ vững và nâng cao tỷ lệ các tiêu chí NTM nâng cao, đăng ký mục tiêu thực hiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đến năm 2024.

Với sự tích cực của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng kế hoạch, cụ thể lộ trình thực hiện cho từng tiêu chí phấn đấu, cùng với sự đồng thuận của toàn thể Nhân dân xã nhà, tin tưởng rằng xã Xuyên Mộc sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa và sớm về đích ở chặng đường tiếp theo.

Quế Kim – TTVH Huyện Xuyên Mộc