Tin tổng hợp

Xuyên Mộc họp mặt truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng.

Chiều ngày 16/10, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Xuyên  Mộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948- 16/10/2018).


ảnh: Huyện ủy tặng hoa chúc mừng


ảnh: UBKT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của ngành, sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện ngày càng phát triển vững mạnh, luôn chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao.


ảnh: ông Nguyễn Văn Độ, phó bí thư TTr Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.


ảnh: các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo điều 30, Điều lệ đảng đối với 32 tổ chức đảng và 15 đảng viên; giám sát chuyên đề 26 đảng viên và 38 tổ chức đảng về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; giám sát việc thực hiện công tác cán bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Qua kiểm tra giám sát đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm và đề ra các biện pháp lãnh, chỉ đạo.


Ảnh: ông Nguyễn Văn Qúy, chủ nhiệm UBKT Huyện ủy báo cáo tại hội nghị.

Dịp này, có 5 cá nhân được UBKT Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng".


Ảnh: toàn cảnh hội nghị.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc.