Hoạt động lãnh đạo

Hoạt động lãnh đạo
Tin tổng hợp | 12-09-2020
Tại buổi họp báo của huyện Xuyên Mộc ngày 9/9 về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020, bà Lê Thị Trang Đài – Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị cần thu hồi giấy phép đối với các dự án vi phạm khai thác khoáng sản.