Khoa học - Công nghệ

Khoa học - Công nghệ
Tin tổng hợp | 19-10-2022
Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án 939 - Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện Xuyên Mộc đã tạo điều kiện cho 4.391 hộ hội viên vay gần 175 tỷ đồng, để thực hiện được ý tưởng sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, vươn lên làm giàu chính đáng.
Tin trong nước | 07-12-2015
Tiến sĩ Nguyễn Bá Hải cho rằng, nhiệm vụ của thanh niên là phải hỏi mình làm gì cho đất nước, vì lợi ích nước nhà mà hy sinh gì hay chưa?