Tin trong tỉnh

200 ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ NĂM 2020

Ngày 15/12, Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị thông tin thời sự  trong nước và quốc tế năm 2020.


ảnh:
Thiếu tá-Tiến sĩ-Giảng viên chính Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên
khoa Lý luận chính trị, trường Đại học An ninh nhân dân báo cáo viên tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có các vị Nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân Huyện; báo cáo viên cấp huyện; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Quân sự huyện; Bí thư (phó Bí thư) các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch (phó Chủ tịch) UBND, trưởng (phó) MTTQ và các đoàn thể cán bộ tuyên giáo các xã, thị trấn; Cùng các đồng chí là Hội viên Hội cựu chiến binh huyện.


ảnh: gần 200 đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tá, Tiến sĩ, Giảng viên chính Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên khoa Lý luận chính trị, trường Đại học An ninh nhân dân thông tin Tình hình thời sự trong nước và thế giới; Công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong đó tập trung phân tích, đánh giá hình kinh tế, chính trị, đối ngoại trong thời gian gần đây và những tác động đến tình hình khu vực và Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19, nhưng Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trên thế giới, với chỉ số tăng trưởng dương hơn 2%; Tình hình quan hệ Việt Nam ­ với các nước; tình hình Biển Đông; Tình hình bầu cử của nước Mỹ và một số vấn đề thời sự đang được quan tâm hiện nay.


ảnh: đại biểu
Hội viên Hội cựu chiến binh huyện tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên nắm bắt được quan điểm lãnh đạo của Đảng và nhà nước, nhận thức rõ được tình hình, nắm bắt được thời cơ, thách thức, những thuận lợi và khó khăn. Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần, thái độ cảnh giác phòng chống thông tin xấu độc, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Sau hội nghị này, Các đại biểu sẽ là các tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền đến cán bộ Đảng viên và nhân dân ở cơ sở một cách chính xác, kịp thời tạo sự đồng thuận trong xã hội; Cổ vũ, động viên cán bộ Đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc.