Tin tổng hợp

2118 thanh niên huyện Xuyên Mộc khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2021

Để đảm bảo quy trình của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đúng quy định, Từ ngày mồng 15 đến ngày 30/910, Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn huyện Xuyên Mộc phối hợp tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2021.


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)

ảnh: các hoạt động khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và
thực hiện tham gia nghĩa vụ CAND năm 2021 tại Trạm y tế thị trấn Phước Bửu

Qua xét duyệt, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Xuyên Mộc đã chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện gọi khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2021 toàn huyện là 2118 thanh niên. Được biết, đến nay đã có 7/13 xã, thị trấn đã tổ chức khám sơ tuyển. Việc khám sơ tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định, sau khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, các chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ đối với quân nhân và gia đình thân nhân, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác quản lý số thanh niên khám trúng sơ tuyển tại xã, trấn để tiếp tục tham gia khám tuyển tại huyện đạt kết quả cao nhất.

                             Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc