Tin tổng hợp

Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc chi trả trợ cấp theo Quyết định 62 và 49 của Thủ tướng chính phủ.

Ngày 10/11, Ban chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã tổ chức chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62 và  quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc tổ chức cấp phát tiền trợ cấp 1 lần cho 13 người của 3 xã Hòa Hiệp, Hòa Hưng, Bàu Lâm là đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, dân công hỏa tuyến. Tổng số tiền cấp phát đợt này là hơn 37 triệu đồng.

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta, nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần động viên tinh thần, vật chất đối với họ.

Thanh Hồng