Tin tổng hợp

Ban chỉ huy quân sự huyện xuyên mộc tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Chiều ngày 15/01/2016, Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2015 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BRVT; lãnh đạo UBND huyện Xuyên Mộc.

Năm 2015, lực lượng vũ trang huyện Xuyên Mộc đã tập trung phấn đấu nỗ lực hoàn thành cơ bản về nhiệm vụ quân sự quốc phòng theo kế hoạch đề ra. Lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị, giữ vững ổn định tình hình ANCT-TTATXH, có 24.482 đợt tuần tra với 48.964 lượt người tham gia; độc lập tuần tra có 7.475 đợt với 14.950 người tham gia; Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu cả 02 cấp nhanh, gọn đúng qui trình; Bộ đội thường trực bảo đảm quân số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Dự bị động viên đã biên chế vào các đơn vị đạt 99,9%; Dân quân tự vệ quân số đạt 1,41% so dân số; Đến nay đã có 11/13 xã, thị trấn đạt Ban CHQS xã, thị trấn vững mạnh toàn diện theo 04 tiêu chí; Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, chính trị năm 2015 cho lực lượng DQTV đạt 111%, kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị; Tổ chức động viên tham gia tập huấn của các đơn vị bộ binh và binh chủng dự bị động viên đạt 100% quân số theo kế hoạch; Tổ chức học tập đầy đủ các chuyên đề chính trị và kiểm tra giáo dục chính trị các đối tượng có 100% quân số tham gia.

Một số hình ảnh nổi bật tại Hội nghị

Năm 2016, Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyện Mộc tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ vững mạnh về chính trị - tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang trong KVPT; chủ động tham mưu cho Huyện uỷ-UBND huyện nâng cao hiệu quả trong xây dựng và hoạt động KVPT huyện, xã, thị trấn; Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, quy hoạch bố trí công trình quốc phòng kết hợp với phát triển kinh, tế - xã hội trên địa bàn huyện; tiếp tục khảo sát, điều chỉnh kế hoạch động viên quốc phòng theo chỉ tiêu động viên giao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên theo quy định của pháp luật; Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của trên sẵn sàng huy động phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Nước CHXHCN Việt Nam.

Dịp này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BRVT, Ban chỉ huy quân sự huyện khen thưởng nhiều danh hiệu cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2015.

                  NGUYỄN THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.