Tin tổng hợp

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY BRVT LÀM VIỆC TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG.

Ngày 1/4, Ban nội chính tỉnh ủy BR-VT đã có buổi làm việc tại huyện Xuyên Mộc về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.


ảnh: toàn cảnh buổi làm việc.


ảnh: ảnh: bà Lê Thị Trang Đài, chủ tịch UBND Huyện kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Xuyên Mộc, trong năm 2020 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định; công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật về TTXH có chuyển biến tích cực, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án hình sự đạt kết quả cao. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm, chú trọng. Cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý 308 tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 295 tin, đạt tỷ lệ 96%; Tòa án huyện thụ lý 115 án hình sự, đã giải quyết 95 vụ/173 bị cáo; 1.155 vụ việc án dân sự, giải quyết  825 vụ việc, đạt hơn 74%; UBND huyện và Thanh tra huyện đã tổ chức 14 cuộc thanh tra (kiểm tra), đã ban hành kết luận 10 cuộc, đang tiếp tục thanh tra 04 cuộc. Toàn huyện đã tiếp công dân thường xuyên với 167 lượt với 219 người; tiếp nhận 49 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền….


ảnh: bà Trương Thị Hương Giang, Viện trưởng Viện Kiểm sát báo cáo công tác chuyên môn của ngành.


ảnh: ông Nguyễn Văn Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện

kiến nghị Tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về một số vụ việc cụ thể tại địa phương.


ảnh: bà Chu Thị Thanh Phong, Chánh thanh tra Huyện phát biểu tại buổi làm việc.


ảnh: ông Cao Thành Luân, Phó trưởng CA huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức tốt việc tiếp nhận tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố, tạo điều kiện để người dân, các tổ chức thông tin về tội phạm, tiến hành giải quyết theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Huyện còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc trong việc giám định tài chính, định giá tài sản, giám định một số lĩnh vực chuyên môn … ảnh hưởng đến thời gian giải quyết hồ sơ vụ việc.

Huyện ủy Xuyên Mộc cũng đề xuất, kiến nghị các cơ quan tố tụng của Tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về một số vụ việc cụ thể tại địa phương.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc