Tin tổng hợp

BHXH tỉnh làm việc về thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. BHTN tại Huyện Xuyên Mộc.

Chiều ngày 12/3, Bảo hiểm xã hội Tỉnh có buổi làm việc với huyện Xuyên Mộc về công tác đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế-Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 trên địa bàn Huyện; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, kiến nghị và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 202.


ảnh: bà
Nguyễn Hồng Hạnh-PGĐ BHXH tỉnh BR-VT tại buổi làm việc .


ảnh: ông Nguyễn Văn Đức-GĐ BHXH huyện báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của BHXH huyện, tính đến ngày 31/12/2020, toàn huyện đã có 7.141 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt tỷ lệ 100% KH; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 6.281 người, đạt tỷ lệ 100%; hơn 123.000 người tham gia BHYT (riêng tỷ lệ học sinh tham gia BHYT mới đạt 89,51%). Cơ quan BHXH huyện đã in và cấp kịp thời sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia và thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến người tham gia, thụ hưởng đúng thời gian quy định.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể: đối tượng học sinh tham gia BHYT chưa đạt tỷ lệ 100% theo quy định; sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT có lúc, có nơi còn hạn chế.


ảnh: ông Nguyễn Quốc Khanh-phó CTUBND huyện làm việc với BHXH tỉnh.

Tại buổi làm việc,  ngành y tế, LĐ TBXH cùng Bảo hiểm xã hội huyện cũng chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách cũng như chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 còn thấp và kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới phấn đấu đạt kế hoạch năm 2021. Qua buổi làm việc, bà Nguyễn Hồng Hạnh-PGĐ BHXH tỉnh BR-VT ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của huyện Xuyên Mộc, đồng thời đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra, tăng cường tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phát triển đối tượng tham gia, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng hưởng chế độ kịp thời, đúng quy định…

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc