Tin trong nước

Chi cục phát triển nông thôn tỉnh BRVT mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bố trí dân cư
Chi cục phát triển nông thôn tỉnh BRVT mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bố trí dân cư theo quyết định số 1776 ngày 21/11/2012 của Thủ Tướng Chính Phủ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Ngày 26/11/2015, tại hội trường UBND xã Bình Châu, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh BRVT đã tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác bố trí dân cư theo quyết định số 1776 ngày 21/11/2012 của Thủ Tướng Chính Phủ cho gần 40 đại biểu là đại diện các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện, các trưởng ấp của 02 xã Bình Châu, Phước Thuận trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Tại đây, các đại biểu được nghe ông Vũ Ngọc Đặng- phó chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh trình bày các nội dung về công tác bố trí dân cư, bao gồm: những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về bố trí dân cư hiện nay; quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh BRVT giai đoạn 2015- 2020; quy hoạch bố trí dân cư tỉnh BRVT giai đoạn 2015- 2020 và lập dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư. Tại huyện Xuyên Mộc kết quả điều tra chi tiết và ý kiến bố trí dân cư có 01 xã Bình Châu với số lượng 667 hộ với 2.843 nhân khẩu, trong đó sẽ bố trí 120 hộ di dời vào cụm số 9- khu tái định cư mới ở ấp Thèo Nèo, còn 547 hộ bố trí tái định cư tại chỗ do có công trình bảo vệ.

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nắm được vai trò, ý nghĩa của công tác bố trí dân cư trong việc ứng phó với thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của người dân, đảm bảo cuộc sống và an sinh xã hội cho các hộ dân sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đồng thời, để phục vụ công tác triển khai các dự án ưu tiên về bố trí ổn định dân cư trên địa bàn huyện Xuyên Mộc trong năm 2016.

                         THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.