Tin tổng hợp

Công an huyện Xuyên Mộc tập trung công tác kiểm tra dữ liệu dân cư.

Từ ngày 12/10 đến ngày 12/11/2020, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra dữ liệu thông tin dân cư.

Bắt đầu từ ngày 12/10/2020, Công an huyện phối hợp Bưu điện huyện tiến hành kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư đã thu thập được nhập vào hệ thống dữ liệu với bản ảnh phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu DC01). Cụ thể, sẽ kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư đã được nhập vào hệ thống dữ liệu dân cư với bản ảnh trong phiếu thông tin đã được thu thập, nhập dữ liệu phiếu thu thập thông tin dân cư chưa được quét....Dự kiến, đến giữa tháng 11, Công an huyện sẽ hoàn thành kiểm tra 169.543 phiếu thông tin dân cư trên địa bàn huyện Xuyên mộc.

Việc huy động  đường truyền, máy vi tính, với cán bộ, chiến sỹ, lực lượng Đoàn viên thanh niên chi đoàn cơ sở Công an huyện tham gia kiểm tra dữ liệu thông tin dân cư nhằm để đảm bảo hoàn thành đúng theo tiến độ đã đề ra (hoàn thành trước 12/11/2020), cũng như đảm bảo các thông tin của công dân được đầy đủ và chính xác khi đưa vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc