Tin tổng hợp

Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình được giải ngân vốn lần 2 để trả lương cho người lao động do dịch COVID-19 theo NQ 68, NQ 126

Ngày 07/01/2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Xuyên Mộc đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng tín dụng và giải ngân hơn 2 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần cao su Hòa Bình để trả lương cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 06/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.


ảnh:
ông Nguyễn Văn Quang, Phó tổng giám đốc công ty CP Cao su Hoà Bình
ký giải ngân vốn tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình có trụ sở tại xã Hòa Bình sau khi được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đã được vay hơn 2 tỷ đồng để trả lương phục hồi sản xuất việc tháng 12/2021 cho 598 lao động với lãi suất cho vay 0%/năm, thời hạn cho vay là 11 tháng và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. Trước đó, ngày 16/12/2021 Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình đã được cho vay hơn 2 tỷ đồng để trả lương phục hồi sản xuất việc tháng 11/2021 cho 598 lao động.

Tính đến ngày 07/01/2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã giải ngân cho 05 doanh nghiệp với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 1.298 lượt lao động.

Thanh Hồng.