Tin tổng hợp

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 tại xã Hòa Hội, Xuyên Mộc.

Ngày 16/11/2021, tại UBND xã Hòa Hội, Tổ đại biểu số 03 HĐND huyện Xuyên Mộc gồm các ông: Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Văn Hải, Văn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng đã có buổi tiếp xúc với cử tri 02 xã Hòa Hội và Xuyên Mộc.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND huyện đã thông tin đến cử tri tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2021 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 02 xã trước kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2022. Đặc biệt là ý kiến về lĩnh vực tài nguyên môi trường của cử tri đã được giải trình và có hướng giải quyết cụ thể.


Tổ Đại biểu số 03 HĐND huyện.


Ông Nguyễn Tấn Hùng-Huyện ủy viên, Trưởng Ban kiểm tra huyện ủy,
Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND huyện
thông qua báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của huyện trong năm qua.

Đa số cử tri đồng ý với nội dung báo cáo và giải trình tại buổi tiếp xúc. Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến, đề xuất của cử tri về vấn đề nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay; cử tri xã Xuyên Mộc đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ, định hướng, tạo điều kiện cho bà con nông dân trong hoạt động sản xuất.

Sau khi tiếp thu những ý kiến của cử tri 02 xã, Đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các ban ngành, địa phương đã có những giải trình thuộc thẩm quyền. Những vấn đề cử tri quan tâm và kiến nghị sẽ được các vị Đaại biểu HĐND huyện tổng hợp và trình bày tại kỳ họp thứ Tư HĐND huyện, khóa XI, Nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                                          Quế Kim