Tin tổng hợp

Đại hội đại biểu thành viên Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình nhiệm kỳ 2019- 2023

Ngày 21/3, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên, nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014- 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019- 2023. Đến dự đại hội có đại diện Ngân hàng Nhà Nước tỉnh BRVT; Lãnh đạo liên minh hợp tác tỉnh.


ảnh: quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2014- 2018,Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình đã chủ động triển khai các hoạt động bám sát yêu cầu thực tiễn, tích cực khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn để phát triển, đảm bảo sự phát triển bền vững của Qũy. Trong nhiệm kỳ, tổng thu nhập là 22 tỷ 806 triệu đồng; tổng chi phí là 21 tỷ 108 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 01 tỷ 987 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế 01 tỷ 622 triệu đồng; Tổng số thành viên của Quỹ đến hết tháng 31/12/2018 là 821 thành viên


ảnh: các đại biểu dự đại hội


ảnh: hoạt động giao dịch tại Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình

Nhiệm kỳ 2019- 2023,  đại hội đã thông qua nghị quyết hội đồng quản trị Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình đề ra. Ban điều hành thực hiện điều hành linh hoạt, tiếp tục tăng cường nguồn vốn để hỗ trợ tín dụng cho thành viên và khách hàng trên địa bàn hoạt động và hướng tới xây dựng Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình hoạt động an toàn, phát triển bền vững trong những năm tới.


ảnh: các thành viên bỏ phiếu bầu

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, các đại biểu đã bầu ra 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên kiểm soát chuyên trách Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình nhiệm kỳ 2019 - 2023. Ông Phạm Khắc Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

           Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.