Tin tổng hợp

Đại hội Đảng bộ xã Hòa Hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày, 28,29/5/2020, Đảng bộ xã Hòa Hội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


ảnh: Dự Đại hội có ông Dương Trọng Hiếu - Bí thư Huyện uỷ Xuyên Mộc.


ảnh: toàn cảnh đại hội


ảnh: Đại biểu dự hội nghị.


ảnh: ông Phan Văn Mẫn, bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ đã phát triển mới 44 đảng viên, đạt 97% chỉ tiêu NQ đề ra. Hàng năm, Đảng ủy đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức cơ sở đảng  hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95%. Trong nhiệm kỳ, 93,5% đảng viên đăng ký tham gia phong trào "Đảng viên tình nguyện xây dựng NTM". Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kinh tế phát triển ổn định, các chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hoạt động thương mại dịch vụ phát triển, góp phần làm tăng thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Cơ cấu kinh tế hiện nay là Thương mại- Dịch vụ - TTCN, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tổng doanh thu lĩnh vực thương mại-dịch vụ- TTCN, 5 năm ước đạt 386,8 tỷ đồng. Xã đã thực hiện đạt 17/19 tiêu chí.  Lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt gần 100%. Đạt chuẩn PCGD cho trẻ mầm non 5 tuổi, đâ chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2.  5 năm qua, xã Hòa Hội đã xây mới, sửa chữa 06 căn nhà cho hộ đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở. Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá từ 96% trở lên và 100% ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.


ảnh: Đại biểu dự đại hội


ảnh: Đại biểu dự đại hội


ảnh: đại biểu bỏ phiếu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Dương Trọng Hiếu - Bí thư Huyện uỷ Xuyên Mộc biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Hội vì những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí khẳng định, Hòa Hội có vị trí phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đây là một yêu cầu, nhiệm vụ to lớn đối với xã Hòa Hội trong nhiệm kỳ tới, vì thế, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển địa phương tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu đó. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi Đảng bộ phải thống nhất, đoàn kết tạo đồng thuận trong nhân dân, cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.


ảnh: đại biểu biểu quyết Nghị quyết đại hội.


ảnh: BCH ra mắt đại hội.

Các đại biểu đã phát huy dân chủ, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Hội khoá IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc