Tin tổng hợp

Đại hội thường niên Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình năm 2017

Ngày 23/3, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình đã tổ chức Đại Hội thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng năm 2018. Đến dự đại hội có đại diện Ngân hàng Nhà Nước tỉnh BRVT; Lãnh đạo liên minh hợp tác xã tỉnh.


ảnh: quang cảnh đại hội

Năm 2017, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình đã chủ động triển khai các hoạt động bám sát yêu cầu thực tiễn, tích cực khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn để phát triển, đảm bảo sự phát triển bền vững của Qũy. Đồng thời, Qũy chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của ngân hàng Nhà Nước trong việc thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay. Trong năm, tổng nguồn vốn hoạt động là 37 tỷ 790 triệu đồng, đạt gần 90% kế hoạch năm, trong đó, Vốn chủ sở hữu đạt 5 tỷ 143 triệu đồng, Vốn huy động tiền gửi đạt 32 tỷ 647 triệu đồng, đạt 88% kế hoạch năm. Trong năm, đã giải quyết cho 553 lượt thành viên vay vốn, tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 12 năm 2017 là 33 tỷ 455 triệu đồng, đạt  93% kế hoạch năm.


ảnh: các đại biểu tham dự đại hội

Năm 2018, Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình tiếp tục tăng cường nguồn vốn để hỗ trợ tín dụng cho thành viên và khách hàng trên địa bàn hoạt động; tổ chức thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016- 2020 đảm bảo an toàn đối với các hoạt động của Qũy và hướng tới xây dựng Qũy tín dụng nhân dân cơ sở xã Hòa Bình hoạt động an toàn, phát triển bền vững trong những năm tới.

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc