Tin tổng hợp

Đảng ủy quân sự huyện tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Sáng 25/7, Đảng ủy quân sự huyện tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


ảnh: Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương thông qua việc ban hành hệ thống các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch cụ thể. Đồng thời, chủ động trong lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành sớm, chất lượng tốt. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019 đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; điều động tham gia tập huấn, huấn luyện cán bộ DBĐV đạt 100%; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với 3 xã; huấn luyện, bồi dưỡng các đối tượng theo quy định. Duy trì nghiêm túc quy định sẵn sàng chiến đấu, nhất là thời gian cao điểm diễn ra các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn; xây dựng nề nếp chính quy cơ quan chuyển biến rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, chế độ học tập, sinh hoạt chính trị được duy trì tốt, tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


ảnh: Ông Nguyễn Văn Thọ, Bí thư HU-Bí thư Đảng ủy BCH QS huyện phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 6 tháng đầu năm, HN đã tập trung thảo luận chỉ rõ nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế. Nghị quyết Đảng ủy quân sự huyện về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đã đề ra các nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh và xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những chỉ tiêu cụ thể về: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, coi trọng công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện an toàn, hiệu quả...

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc