Tin tổng hợp

Đoàn đại biểu chính quyền huyện Jangsu, Tỉnh Jeolla, Hàn Quốc làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc

Chiều ngày 7/11, Đoàn đại biểu chính quyền huyện JANGSU, Tỉnh Jeolla, Hàn Quốc do ông Chang Young Soo Huyện trưởng huyện JANGSU làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc về trao đổi thảo luận một số nội dung cho ký kết bản ghi nhớ về thiết lập hữu nghị, hợp tác giữa huyện Xuyên Mộc và huyện  Jangsu, Tỉnh Jeolla, Hàn Quốc. ông Nguyễn Quốc Khanh- PCT UBND huyện Xuyên Mộc tiếp đoàn làm việc.


ảnh: quang cảnh buổi làm việc

Nội dung 2 bên thảo luận gồm: nhu cầu tuyển lao động phổ thông làm theo thời vụ sang làm việc tại huyện Jangsu, Tỉnh Jeolla, Hàn Quốc; chương trình đầu tư, sản xuất thức ăn gia súc, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật bảo quản nâng cao giá trị sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương,…

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.