Tin tổng hợp

ĐOÀN ĐB HĐND TỈNH BR-VT, HĐND HUYỆN TIẾP XÚC HƠN 70 CỬ TRI XÃ PHỨƠC THUẬN.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ mười lăm-HĐND tỉnh khóa VI và trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện khóa X. Sáng ngày 5/11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông bà: Lương Thị Yến, Đoàn Văn Hai và ông Đinh Quốc Tuấn, đoàn ĐB HĐND huyện Xuyên Mộc gồm các ông bà: Nguyễn Hữu Chiến, Trần Đình Hưởng, Đinh Thị Trúc My, Nguyễn Thị Hoa, Ngô Thị Quốc Thanh đã có buổi tiếp xúc với 70 cử tri xã Phứơc Thuận, huyện Xuyên Mộc.


Ảnh: đoàn đại biểu HĐND tỉnh


ảnh: ông Đinh Quốc Tuấn báo cáo trước cử tri kết quả tình hình KT-VH-XH-ANQP tỉnh BRVT 6 tháng cuối năm 2019.


ảnh: đoàn đại biểu HĐND huyện Xuyên Mộc

Sau khi nghe đại diện đoàn ĐB HĐND tỉnh và huyện báo cáo trước cử tri kết quả thực hiện KT-VH-XH-ANQP 6 tháng cuối năm 2019. Đa số cử tri rất phấn khởi trước những thành quả mà Tỉnh, huyện đã đạt được trong năm qua, và đều nhất trí với báo cáo với kết quả tình hình KT-VH-XH-ANQP tỉnh BRVT 6 tháng cuối năm 2019. Và không có ý kiến đề xuất nào.


ảnh: cử tri Lê Thị Kim Anh nghiên cứu thông tin TXCT kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh BRVT.

Thanh Hồng-Đài TT Huyện Xuyên Mộc