Tin tổng hợp

Hiệu quả tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở

Mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) có vai trò quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), là cánh tay nối dài của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn, đã góp phần chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với các đối tượng được thụ hưởng kịp thời, thuận lợi, bảo đảm công khai, dân chủ, tạo hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội.

Xác định Tổ TK&VV có vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội, những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Xuyên Mộc đã cùng chính quyền địa phương các xã, thị trấn và 4 tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận các ấp, khu phố. Nhờ đó, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ngày càng tăng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hoạt động của các Tổ TK&VV đã tác động tích cực đến nhận thức của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ vươn lên, tạo được tính cộng đồng, có sự tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong tổ. Đồng thời, các Tổ TK&VV còn là kênh dẫn vốn trực tiếp, hiệu quả đến tận cơ sở, giúp NHCSXH chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng và thực hiện một số công việc được NHCSXH ủy nhiệm như: Họp bình xét cho vay; giám sát việc sử dụng vốn vay; theo dõi, đôn đốc người vay trả nợ khi đến hạn; tuyên truyền, vận động tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm nhằm tạo thói quen tiết kiệm tích lũy trả dần nợ gốc; thực hiện thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng; phối hợp xử lý nợ tồn đọng, nợ rủi ro… rất hiệu quả.

Tính đến ngày 31/5/2022, trên địa bàn huyện có 325 tổ TK&VV đang hoạt động. Phòng giao dịch NHCSXH huyện có tổng dư nợ đạt trên 670 tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua 4 Hội đoàn thể đạt trên 664 tỷ đồng với 11/13 chương trình tín dụng chính sách mà Phòng giao dịch NHCSXH huyện đang cho vay, chiếm 99,1% tổng dư nợ của Phòng giao dịch. Đến 31/5/2022, trên toàn huyện có 84,3% số tổ TK&VV được xếp loại tốt; 14,2% xếp loại khá và 1,5% xếp loại trung bình, không có tổ TK&VV xếp loại yếu.

Việc các tổ TK&VV hoạt động hiệu quả, góp phần giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, đặc biệt là giai đoạn khó khăn sau đại dịch Covid 19. Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân cho hơn 3.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền hơn 127 tỷ đồng, giúp cho hơn 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn; thu hút tạo việc làm cho hơn 1.700 lao động; xây dựng và sửa chữa trên 1.400 công trình nước sạch, vệ sinh; giúp hơn 100 học sinh sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, đào tạo nghề vay vốn để trang trải chi phí học tập…; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định an ninh - chính trị, xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện.

Thanh Hồng-Minh Tuấn