Tin tổng hợp

Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Xuyên Mộc mừng Đảng xuân Bính Thân năm 2016.
Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016 diễn ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Ngày 12/02/2016, Trung tâm văn hóa huyện Xuyên Mộc đã tổ chức khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện với chủ đề “mừng xuân Bính Thân, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và phát triển”.

Tham dự  hội diễn có 07 đội văn nghệ đến từ Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng các xã, thị trấn, gồm: thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hội, Hòa Hưng, Bình Châu, Bưng Riềng. Tại đây, mỗi đội tham thực hiện một chương trình ca múa  tổng hợp, gồm: đơn ca, song ca, tốp ca, ca múa, múa độc lập với nội dung ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam; ca ngợi chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; ca ngợi tình yêu  quê hương đất nước; hát về mùa xuân, tình yêu cuộc sống; ca ngợi sự đổi mới đi lên của đất nước trên con đường hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại hội diễn

Hội diễn nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ sâu rộng đến từ cơ sở, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân trong huyện.

                        NGUYỄN THẮNG- ĐÀI TT HUYỆN XUYÊN MỘC.