Tin tổng hợp

Hội đồng nhân dân huyện Xuyên Mộc giám sát thực hiện Nghị Quyết 03, 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh BRVT

Trong 2 ngày 2 và 3/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Xuyên Mộc đã tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề tình hình thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh BRVT về chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới và Nghị Quyết số 05 ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh BRVT về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Ông Nguyễn Hữu Lộc- PCT HĐND huyện Xuyên Mộc làm trưởng Đoàn.


ảnh: dự án trồng nấm linh chi, nấm bào ngư ở xã Hòa Hiệp sản xuất hiệu quả
từ chương trình thực hiện Nghị Quyết số 05 ngày 29/3/2018 của HĐND tỉnh BRVT

Theo đó, qua giám sát tại các xã Hòa Hiệp, Hòa Hội, Phước Tân và xã Phước Thuận. Đoàn đánh giá cao kết quả tổ chức triển thực hiện của UBND xã Hòa Hiệp, đây là đơn vị đã triển khai tốt chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cho trên 500 hộ được hưởng các chính sách này. Riêng 3 xã Phước Tân, Hòa Hội xã Phước Thuận việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị Quyết 03, 05 của HĐND tỉnh BRVT chưa triển khai, còn chậm, chỉ có số ít người dân được thụ hưởng chính sách này.

                               Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc