Tin tổng hợp

Hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Sáng ngày 27/12, Ban chỉ đạo 24 huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh BRVT.


ảnh: quang cảnh hội nghị


ảnh: các đại biểu dự hội nghị

Trong những năm qua, Ban chỉ đạo 24 huyện Xuyên Mộc đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa huyện. Từ đó, tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng của huyện và các địa phương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và danh sách liệt sỹ. Đến nay, Tổng số liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện là 634 liệt sĩ; Tổng số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn huyện là 444 mộ; Số lượng hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn huyện là 440 hài cốt; Khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập xong tổng số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập được là 444 mộ; Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần phải tìm kiếm, quy tập tiếp là: toàn huyện, tập trung vào các khu vực: Phước Thuận, Hòa Hiệp, Bàu Lâm, Bông Trang; Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập là không có; Khu vực đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có kết quả là: K76a xã Hòa Hiệp, Láng Cà Thy xã Bông Trang, Bàu Non xã Bàu Lâm; Khu vực, địa bàn không rõ thông tin là 261 hài cốt; Khu vực, địa bàn có thông tin liệt sĩ chồng lấn với địa phương khác là không có.


ảnh: bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc phát biểu kết luận hội nghị

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc trong thời gian tới được triển khai một cách toàn diện, đạt được kết quả cao hơn, phát biểu kết luận hội nghị, bà Đinh Thị Trúc My- PCT UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị trên cơ sở hội nghị thống nhất các nội dung kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 24 huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và hướng dẫn của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh để tiến hành lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định; phối hợp với các xã, thị trấn còn thông tin có mộ liệt sĩ chưa được quy tập tiến hành ngay công các khảo sát, xác minh cụ thể thông tin về hài cốt liệt sĩ để có cơ sở báo cáo xin ý kiến chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, quy tập; Các xã, thị trấn cần phát huy tốt vai trò của người cao tuổi, Hội cựu chiến binh, những người đã từng sống, chiến đấu, công tác lâu năm trên địa bàn, giúp xác định địa bàn còn hài cốt liệt sĩ cần phải tổ chức khảo sát, tìm kiếm, nhất là thông tin về các khu vực còn mộ ngoài nghĩa trang; có chính sách đãi ngộ phù hợp và quan tâm bảo đảm về trang bị, phương tiện, kinh phí cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. 

Nguyễn Thắng- Đài TT huyện Xuyên Mộc.