Tin tổng hợp

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 5/12, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày (5, 6/12) và được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc kết nối đến hơn 11 ngàn điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1,08 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Dự tại điểm cầu huyện Xuyên Mộc có ông Phạm Thành Chung-TUV-Bí thư huyện uỷ Xuyên Mộc; ông Huỳnh Kim Sơn-Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm nhằm sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thanh Hồng