Tin tổng hợp

Hội nghị triển khai thi hành Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

Ngày 01/3/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị hội thảo triển khai Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, sở LĐTBXH chủ trì Hội nghị.

Hơn 70 đại biểu tham dự Hội nghị gồm: đại diện sở LĐTBXH, lãnh đạo Phòng LĐTBXH huyện; lực lượng Công an cấp tỉnh, huyện, xã; đại diện lãnh đạo UBND cấp xã, cán bộ LĐTBXH xã, người nghiện ma túy và thân nhân, cùng các nhóm đồng đẳng.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã triển khai những nội dung cơ bản về Luật Phòng, chống ma túy 2021; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy.

Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30/3/2021, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Trên cơ sở kế thừa các điều luật của Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh bổ sung nhiều nội dung mới với 8 chương, 55 điều.

Hội nghị đã chỉ rõ, để triển khai thi hành Luật một cách kịp thời, hiệu quả, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các cấp, các ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cần có sự lồng ghép, kết hợp giữa các phong trào thi đua, phong trào quần chúng và công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.

                                                                                                                                           Quế Kim