Tin tổng hợp

Hội nghị trực tuyến toàn ngành Giáo dục về phòng chống bạo lực học đường

Ngày 17/4/2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường đã diễn ra tại điểm cầu chính Trụ sở Bộ GD&ĐT cùng 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và hàng trăm điểm cầu khác tại các quận, huyện, thị xã.

Tại điểm cầu huyện Xuyên Mộc, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện; phòng giáo dục và đào tạo; các trường trung học phổ thông trên địa bàn  huyện và các phòng, ban thuộc huyện tham dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường được tổ chức nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về phòng chống BLHĐ. Nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt của cán bộ, nhà giáo và HS toàn ngành GD cùng với các ngành các cấp trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trường học và phòng chống BLHĐ.


ảnh: minh họa

Hội nghị đã xem xét khách quan thực trạng, nguyên nhân, công tác triển khai các nhiệm vụ từ rung ương đến địa phương và các nhà trường trong thời gian qua và thống nhất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ trong thời gian tới nhằm đẩy lùi BLHĐ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện, để qua đó cùng bàn thảo, thống nhất triển khai các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Thanh Hồng-Đài TT Xuyên Mộc.