Tin tổng hợp

Hội nghị UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 31/7, Ban thường trực UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị UBMTTQVN huyện Xuyên Mộc lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Xuyên Mộc.


ảnh: Đoàn chủ tịch hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác mặt trận huyện Xuyên Mộc đã bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban thường trực UBMTTQVN Tỉnh và của Huyện Uỷ tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, kết quả nổi bật, là thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, tính đến cuối tháng 4 năm 2020, toàn huyện đã tiếp nhận tiền mặt và ATM gạo, quà, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn y tế phòng chống dịch bệnh với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng tặng cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh trên địa bàn huyện; vận động Qũy " Vì người nghèo" được 1 tỷ 083 triệu đồng, đạt 108% kế hoạch. Công tác giám sát, phản biện xã hội được tổ chức thực hiện tốt từ Huyện đến cơ sở, chất lượng giám sát, phản biện được nâng lên; Chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước, đặc biệt là tình hình nhân dân trong mùa dịch Covid- 19 và những địa bàn có hộ dân thiếu nước sinh hoạt để có hướng giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc huyện Xuyên Mộc vẫn còn tồn tại, như: một số phong trào, cuộc vận động còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; việc triển khai các nội dung cuộc vận động chưa toàn diện.


ảnh: ông Trần Văn Phương- CT UBMTTQVN huyện phát biểu khai mạc hội nghị


ảnh: đại biểu tham dự hội nghị

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, UVBMTTQVN huyện Xuyên Mộc tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động  "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước; Tăng cường công tác giám sát, phản biện của Mặt trận các xã, thị trấn; tiếp tục phát động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng quỹ "vì người nghèo".

                             Nguyễn Thắng-TTVH huyện Xuyên Mộc