Tin tổng hợp

Huyện đoàn Xuyên Mộc: tổ chức lớp tập huấn Đoàn - Đội trường học

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào TTN năm 2018, nhằm từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn Huyện , trong 2 ngày, 06 và 07/10 Huyện đoàn Xuyên Mộc đã tổ chức lớp tập huấn Đoàn - Đội trường học cho hơn 200 đối tượng là các em học sinh thuộc Liên đội các trường TH, THCS; BCH đoàn trường THPT trên địa bàn huyện.


ảnh: 200 đối tượng là các em học sinh thuộc Liên đội các trường TH, THCS;
BCH đoàn trường THPT trên địa bàn huyện tham gia lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng về sinh hoạt chi đoàn, quản lý đoàn viên; khái quát cuộc Cách mạng 4.0; kỹ năng thuyết trình, dẫn chương trình, làm việc nhóm, sinh hoạt trại; Chủ nghĩa yêu nước, kỹ năng sinh hoạt dưới cờ, 07 kỹ năng của người đội viên, kỹ năng tổ chức trò chơi...


ảnh: hình ảnh tại buổi tập huấn đối với Lớp Đoàn trường THPT

Chương trình tập huấn là hoạt động thường xuyên hàng năm, nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội ở cơ sở. Đồng thời, lớp tập huấn cũng là dịp để đội ngũ cán bộ cơ sở gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội các cấp.

Thanh Hồng-đài TT Xuyên Mộc