Tin tổng hợp

Huyện XM: Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Ngày 25/3, UBND huyện tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000- 2020.


Ảnh: lãnh đạo Sở VHTT tặng hoa chúc mừng.


ảnh: Ông Nguyễn Quốc Khanh, PCT UBND Huyện chủ trì hội nghị.

Qua 20 năm thực hiện, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% khu dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hàng năm tỷ lệ đạt gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa luôn đạt ở mức cao.


ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 Cụ thể, năm 2010,  tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên địa bàn đạt hơn 86%; đến năm 2020 tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên địa bàn  hơn 95%; tỷ lệ ấp, khu phố được công nhận văn hóa tăng lên rõ rệt, năm 2010 85/101 ấp, khu phố được công nhận văn hóa, tỷ lệ đạt 84%; đến năm 2020 ấp, khu phố  đạt tiêu chuẩn văn hóa là 100%, có 4/12 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.


ảnh: Đại biểu dự hội nghị.

 Toàn huyện có 123/134 cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 91%. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp từng bước đạt chuẩn theo quy định; các nét đẹp văn hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn, phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng được tổ chức ngày càng đa dạng, phong phú. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, lễ hội đã được tăng cường. Qua đó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện nhà. Đặc biệt, nhờ có phong trào đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân đã được nâng cao, đường làng ngõ xóm được thông thoáng, môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp….

          Thanh Hồng-TTVH huyện Xuyên Mộc